کانون اندیشه جوان

پایان استقلال دانشگاه در ایران

پایان استقلال دانشگاه در ایران
  • 0
  • 11 دسامبر
  • 0

پایان استقلال دانشگاه در ایران

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن» با حضور یاسر خوشنویس در