کانون اندیشه جوان

پرتوی از اندیشه آیت الله طالقانی

میراث طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

میراث طالقانی

از مهمترین شاخصه های نظام مردم سالار، حضور مردم در صحنه های سیاسی_اجتماعی است و شورا یکی از ارکان مردم سالاری دینی است.