کانون اندیشه جوان

پرسش از معنای زندگی همان نقطه تاسیس علم است

پرسش از معنای زندگی همان نقطه تاسیس علم است
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

پرسش از معنای زندگی همان نقطه تاسیس علم است

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متولی ا