کانون اندیشه جوان

چرایی ضرورت داشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان

چرایی ضرورت داشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان
  • 0
  • 15 می
  • 0

چرایی ضرورت داشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان

به گزارش کانون اندیشه جوان، نشست «نظارت استصوابی؛ آری یا خیر» با سخنرانی محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت