کانون اندیشه جوان

ژ

  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

گزارش تصویری از نشست نقد مستند «هاشمی زنده است»

تصاویر پنجمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید