کانون اندیشه جوان

کادرسازی

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی
  • 0
  • 9 ژانویه
  • 0

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی

شبان نیا بیان کرد: تفکر مبنایی انسان را در مقابل هجمه‌های اعتقادی واکسینه می‌کند.

نشست مجازی طرح ولایت
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

نشست مجازی طرح ولایت

نشست مجازی «تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌های آموزشی طرح ولایت» با حضور قاسم شبان نیا در کانون اندیشه جوان بررسی می‌ش