کانون اندیشه جوان

کاربردی سازی علوم انسانی

کاربردی سازی علوم انسانی
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

کاربردی سازی علوم انسانی

فیلم کامل نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضور جناب آقای سید جواد میری