کانون اندیشه جوان

کارنامه رضا خان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

کارنامه رضا خان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی
  • 0
  • 28 فوریه
  • 0

کارنامه رضا خان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های تجدد رضا خانی با حضور ‌علی ‌اکبر رنجبر کرمانی