کانون اندیشه جوان

کالک

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری
 • 0
 • 21 جولای
 • 0

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئ

وحدت سازنده
 • 0
 • 20 جولای
 • 0

وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آی

دانشگاه و پژوهش کاربردی
 • 0
 • 14 جولای
 • 0

دانشگاه و پژوهش کاربردی

فیلم کامل چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه و پژوهش کاربردی» این نشست با

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!
 • 0
 • 13 جولای
 • 0

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی

دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی
 • 0
 • 7 جولای
 • 0

دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی

فیلم کامل چهل و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی»

شهر خرد و تمدن اسلامی
 • 0
 • 6 جولای
 • 0

شهر خرد و تمدن اسلامی

آیا دانشگاه به عنوان شهر خرد در حرکت به سمت تمدن اسلامی نقش خود را به درستی ایفا می کند؟ برای ایفای این نقش باید چه ویژگ

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه
 • 0
 • 30 ژوئن
 • 0

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

فیلم کامل چهل و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه»این نش

دانشگاه و مسئله محوری
 • 0
 • 29 ژوئن
 • 0

دانشگاه و مسئله محوری

جامعه با مسائل و چالش های گوناگون در حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجه است، از نهادهای مختلفی برای حل این مسائل انتظا

رأی دادن آری یا نه
 • 0
 • 23 ژوئن
 • 0

رأی دادن آری یا نه

فیلم کامل چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «رأی دادن آری یا نه»این نشست با حضور