کانون اندیشه جوان

کتاب سایه روشن های سایه

  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

کتاب “سایه روشن های سایه” گامی برای رفع كمبود عجيب و شايد باور نكردني

مصاحبه با استاد حمید رضا شکارسری؛ نویسنده کتاب « سایه روشن های سایه(نقد اشعار هوشنگ ابتهاج»