کانون اندیشه جوان

کرونا و فیک نیوزها

کرونا و فیک نیوزها
  • 0
  • 2 آوریل
  • 0

کرونا،ارتباطات و فیک نیوز ها

چهارمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور حسین حق پناه