کانون اندیشه جوان

گفتگوی تشکلهای دانشجویی

آموزش مجازی در ایام کرونا
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی