کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
  • 0
  • 20 می
  • 0

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

این گفتگو جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی در نشستی مجازی تحت عنوان «اختیارات و جایگاه ر