کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده زنان تحصیل و ازدواج

گفتگوی زنده زنان، تحصیل و ازدواج
  • 0
  • 10 جولای
  • 0

گفتگوی زنده زنان، تحصیل و ازدواج

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه20 تیرماه ساعت 16 با حضور سرکار خانم دکتر فرشته‌ روح‌افزا در نشستی مجازی تحت عنوان «زنا