کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن ظرفیت ها و چالش ها

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها
  • 0
  • 24 آگوست
  • 0

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

علوم شناختی مطالعه‌ی علمی ذهن است. یعنی هر آن چه که نمودهای هوشمندی و آگاهی هستند مانند تفکر، ادراک، حافظه، احساس، استدل