کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده انتخاب صالح

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی
  • 0
  • 26 آوریل
  • 0

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «انتخاب صالح» با حضور جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت و دکتر سیدجواد ح

گفتگو های زنده انتخاب صالح
  • 0
  • 5 آوریل
  • 0

گفتگو های زنده انتخاب صالح

با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، قصد داریم در کانون اندیشه جوان در تاریخ 17 و 18 فروردین ماه طی دو گفتگوی زن