کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده تجربه ملی

الگو شدن ایران؛ بررسی تطبیقی ملی شدن نفت و انرژی هسته ای
  • 0
  • 18 آوریل
  • 0

الگو شدن ایران؛ بررسی تطبیقی ملی شدن نفت و انرژی هسته ای

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «تجربه ملی» با حضور آقای دکتر عباس سلیمی ­نمین