کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای اف

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 13 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدامین ایمانجانی در نشستی مجازی تحت عنوان «

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 11 خرداد ماه ساعت 21 با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین در نشستی مجازی تحت عنوان «رتور

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت