کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده مانکن

نشست دوم : عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

نشست دوم : عملکرد مدیران فرهنگی در صیانت از حقوق کودکان

این نشست‌ یکشنبه 24 اسفندماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

گفتگو های زنده مانکن
  • 0
  • 12 مارس
  • 0

گفتگو های زنده مانکن

در کانون اندیشه جوان قصد داریم با حضور آقای دکتر محمدحسین سیاح طاهری و نیز آقای دکتر محمد سرشار به گفتگو بپردازیم. این