کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور جناب آقای محمدرضا فدایی پیرامون موضوع «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»  به گ

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کانون اندیشه در نشستی با حضور دکتر علی جعفری هرستانی پیرامون جایگاه م

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

نشست ‌های علمی «انقلاب مستضعفان» با دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خد