کانون اندیشه جوان

یا مشروطه به شکست منجر شد؟

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی
  • 0
  • 4 آگوست
  • 0

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی

برای دولت سازی اسلامی در گام دوم انقلاب باید به فقه سیاسی علامه نائینی که بسیار راهگشا است توجه ویژه شود.