کانون اندیشه جوان

روز قهرمان

بازخوانی/ سلیمانی یک مکتب است که باید آن را شناخت و اصولش را مشق کرد. در  سلسله نشست “قهرمان ملت قهرمان امت” درباره او و مکتبش سخن گفته اند.

نشست اول: تاخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی


نشست دوم: بررسی وجوه تمدنی شخصیت حاج قاسم سلیمانی


نشست سوم : نظریه  مقاومت


نشست چهارم: مکتب سلیمانی پروژه هویتی ناتمام گام دوم

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

اخبار و گزارش های مشابه

خبر و گزارش

  • 24 ژوئن
  • 0